Rates updated on
July 17, 2019 8:43 am PDT

فروش درحساب

فروش نقدی

خرید

حواله از داخل کانادا

9,450
9,400
9,300
I.R. IRAN
IRR
  • تراکنش‌های با مبالغ کمتر از ۱۰۰۰ دلار داری ۱۰ دلار کارمزد می‌باشد
  • لطفا درصورت بروز نبودن نرخ ارزها در جدول بالا با
    صرافی تماس بگیرید.